Pomozte nám zlepšit funkcionalitu projektu. Chceme modernější  JOBS i více služeb...

Staňte se partnerem projektu JURISTIC nebo nám pomozte jeho funkcionalitu zlepšit zakoupením předplacených služeb! Buďte mezi TOP 20 subjekty  v projektu JURISTIC !


Od roku 1999 jsme  s  bezplatným zprostředkováním právnického uplatnění https://jobs.juristic.cz pomohli tisícům zájemců. Chceme v tom pokračovat a ještě lépe!

Nastal čas se posunout dál a celý systém vylepšit a to nejen technicky. Na toto celkové zlepšení potřebujeme finance pro pořízení programátorských prací. Jsme připraveni, ale  sami to nezvládneme. Pojďte nám s tím pomoci. Hledáme až 20 spolupracujících subjektů, kterým poskytneme dohodnutý prostor.

Pro zájemce o spolupráci máme připraveny odpovědi na předpokládané dotazy:

Potřebujete finanční prostředky? K čemu?

Ano, finance. Na nákup specializovaných IT služeb, zejména programátorských prací nebo mzdy programátorů, pokud by se stali našimi zaměstnanci po dobu vývoje vylepšeního prostředí JURISTIC.

Kolik? Jakou částkou vás můžeme podpořit?

Pro modernizaci a technický rozvoj potřebujeme celkem 2 mil Kč plus DPH a uvedenou částku chceme získat pomocí partnerů nebo zájemců, kteří by si s důvěrou předplatili budoucí služby.

V případě, že půjde  o partnerství, domníváme se, že tato podpora je vhodná od jednorázové částky 200 000 Kč a výše, Naše představa je mít v tomto případě max  10 významných partnerů pro příštích 5 let. Je to samozřejmě věcí dohody, ochoty a možností.

Pokud nebudou partneři, mohou to být také podporovatelé. Pak uvažujeme o podpoře formou  nákupu předplacených služeb za  částku 100 tisíc korun bez DPH, takových zájemců však potřebujeme 20 pro přístích _5 let.

Samozřejmě je možné oba přístupy kombinovat. Počet spolupracujích subjektů  však nechceme rozšiřovat nad uvedený rámec (tj max 20).

Proč je částka zrovna taková?

Celkový rozpočet na modernizaci je minimálně 2mil Kč a zahrnuje pouze technické řešení pomocí programátorských prací pro platformu google app engine. Protože se jedná o zásadní technologický skok, je možné jej sice realizovat postupně, ale výsledkem má být ucelený systém. Každá část nově navrženého systému vyžaduje určitý konkrétní stupeň integrace a dalších technických souvislostí (přechod a zavedená nových technologií) a samostatně jednotlivé části nesplní ani účel ani nevytvoří dojem pokroku, jakkoliv mohou být naprogramovány kvalitně a funkčně. Jednoduše řečeno -  chceme mít pro další fungování komplexní systém s napojením na účetnictví, správou uživatelů , API rozhraním i uživatelským komfortem apod.. Tato úprava bude sloužit především uživatelům.

Budou z podpory hrazeny také režie či jiné výdaje než programování?

Ne. Na režijní náklady stačí současný  příjem z inzerce.

Jak si dárce/podporovatel ověří účel své pomoci?

Kromě smluvních ujednání můžeme finanční transakce provádět na transparentním účtu. Budou tedy vidět přijaté i odchozí platby. Současně jsme schopni přesně specifikovat ona technická vylepšení v jednotlivých částech a podporovatelé budou jejich prvními uživateli a v případě zájmu i testeři. Bliží informace ukážeme v osobní prezentaci.

Jakou formu si představujete, že poskytneme naši podporu?

V případě partnerství je běžnou formou darování s možností daňového odečtu.

Nebo u varianty partnera-podporovatele , může jít o nákup služeb s budoucí přidanou hodnotou. Tuto  je možno uskutečnit přímo u našeho technického partnera, který je plátcem DPH.

Proč k rozvoji projektu nepoužijete některou z existujících veřejných platforem či dotačních podpor?

Protože nepředpokládáme, že by kdokoliv z veřejnosti měl zájem podpořit takto specializovanou a do veřejného prostoru i nezasahující věc. Projekt je ryze specifická záležitost určený pro úzkou skupinu uživatelů. Náš screening v této oblasti to potvrzuje.

Kde budeme vidět?

Dohodneme se. Odvíjí se to od výše vaší podpory. Můžete být viditelným partnerem větší či menší části dané aplikace, stránky, projektu apod.

¨

Chcete nutně 20 subjektů?

Nikoliv, jde nám o cílovou částku. S menším počtem partnerů roste jejich význam v projektu. 

Bude se měnit charakter projektu, přestanou být služby bezplatné? 

Nikoliv, projekt zůstane nekomerční, neziskový a bude dál poskytovat bezplatné služby.

Potřebujeme více informací, zajímá nás to.

Pojďme se osobně sejít. Přijedeme za vámi. Ukážeme vám prezentaci toho, co máme namyšleno.

Kontaktujte nás na partner@juristic.cz

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting